Görme Engelliler

Tarihçe

 

ok

 

Okulun ilk binası 1910 yılında Kadı Camii´nin batı sınırında şimdiki Özel İdare Binasının bulunduğu yerde zamanın ileri gelenlerinden Hoca Süreyya Efendi tarafından Medrese olarak inşa edildiği rivayet edilmektedir..Adı da Süreyya Efendi Medresesi olarak bilinmektedir.

Medrese olarak kaç yıl faaliyet gösterdiği bilinmemekle birlikte bulunabilen resmi kayıtlara göre 1922-1923 öğretim yılında Bolu Kız Sanayii Mektebi (İlk kısmı) olarak faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. Bu ad 1926-1927 öğretim yılına kadar devam etmiştir.

1926-1927 öğretim yılında ise okulun adı Gazi Mustafa Kemal Paşa Kız İlk Mektebi olarak değişmiştir. Resmi kayıtlarda bu tarihten 1949-1950 öğretim yılına kadar Bolu Merkez Gazipaşa Kız İlk Mektebi Baş Muallimliği mührünün kullanıldığı görülmektedir.
1949-1950 öğretim yılından itibaren Gazipaşa İlkokulu adı resmen kullanılmıştır.
Okulun ilk binasında 1920´li yıllarda ve 1930´lu yılların ilk yarısında Edibe ALICIOĞLU hanımefendi başmuallimlik görevini yürütmüştür. Bundan sonra aynı binada Hidayet ERZİNCANLI, İsmail ALTINTAŞ ve Rahmi MÜHÜRCÜOĞLU Başmuallim veya müdür olarak görev yapmışlardır.

Zamanla okulun yetersiz oluşu ve ana cadde üzerinde olması nedenleriyle Karaçayır Mahallesindeki şimdiki yerine taşınmıştır. .Karaçayır´daki 12 derslik ve 1 salonu, 2 katlı binası 715.484.33 TL Müteahhit Nazmi VURAL´a devlet tarafından yaptırılmıştır. 15.09.1969 tarihinden (1969-1970 öğretim yılı) itibaren yeni binada öğretime başlanmıştır. Sobalı yapılan bu binaya 1973 yılında kalorifer sistemi eklenmiştir. Okulun ihata duvarları ise 1971 yılında okulun kendi imkanları ile yapılmıştır.

Okulun Karaçayır´daki ikinci binası ise 1992 yılında aynı bahçeye devlet tarafından 11 derslik, 1 salon ve 4 katlı olarak yapılmıştır. Bu bina 12 Kasım 1999 tarihindeki depremde yıkılmıştır. Yerine 8 derslik, 2 laboratuvar, 5 idare odadan oluşan 2 katlı prefabrik bina yapılmıştır..Okulumuz Karaçayır´daki ilk binasında 1969-1970 öğretim yılından 1993-1994 öğretim yılına kadar Gazipaşa İlkokulu olarak faaliyet göstermiştir.
Bakanlığımızın 09.02.1992 tarih ve 26473 sayılı olurları ile bu tarihten itibaren ilköğretim okulu olmuş, ancak 8 yıllık ilköğretim okulu olarak faaliyetine 1993-1994 öğretim yılından itibaren başlamıştır. Bu öğretim yılından itibaren de adı Gazipaşa İlköğretim Okulu olmuştur.

Okulun Karaçayır´a taşındığında müdürlüğünü Rahmi MÜHÜRCÜOĞLU yapmaktaydı. Daha sonra sırası ile Mustafa BÜLBÜL, İrfan KARAKÖSE Gazipaşa İlkokulu Müdürü olarak görev yapmışlardır. Gazipaşa İlköğretim Okulu olarak faaliyetine ise Hüseyin Cahit YILMAZ müdürlüğü döneminde başlamıştır. Okulumuzda görevine 2006 yılında başlayan müdürümüz Mustafa HARBACI 31 Aralık 2007 tarihinde görevinden ayrılmıştır.Okulumuzun daha önce Müdür Başyardımcısı Olan Kaşif FİDAN 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren Okul Müdürümüz olarak görevine devam etmiş.

 03.09.2010 Tarihinden itibaren de yeni okul müdürümüz Mehmet Cahit GÖRKEN okulumuzdaki görevine başlamıştır.